ORDONANŢA DE URGENŢĂ
 
            La facerea lumii, Dumnezeu, pentru a-i ajuta pe oameni să prospere, a hotărât să dea printr-o "Lege Divina" fiecarei naţii câte două virtuţi.
            Astfel, El i-a făcut :
  
- pe elveţieni - ordonaţi şi respectuoşi fată de legi;
- pe nemţi - disciplinaţi şi raţionali;
- pe englezi - perseverenţi şi studioşi;
- pe japonezi - muncitori şi răbdători;
- pe unguri - hotărâti şi buni meseriaşi;
- pe francezi - culţi şi rafinaţi;
- pe spanioli - veseli şi ospitalieri... şamd.
            Când a ajuns la români, I-a spus îngerului consilier care îşi nota:
- romanii vor fi inteligenţi, cinstiţi şi buni politicieni... După ce a
 publicat-o în "Monitorul Celest", îngerul a remarcat:
- Doamne, ai dat tuturor popoarelor câte două virtuţi, iar românilor, trei.
- Oare, în acest fel, nu cumva ei îi vor depăşi şi exploata pe toţi ceilalţi ?
- Aoleu, aşa e ! Ai dreptate ! Atunci, să revenim cu o "Ordonanţă de urgentă": "Pentru ca virtuţile Dumnezeieşti, odată acordate, nu se mai pot lua înapoi, precizez că nimeni nu va putea avea şi folosi mai mult de două virtuţi în acelaşi timp!" Şi astfel, se explică de ce românii...
- care sunt inteligenţi şi cinstiţi, în nici un caz nu fac politică;
- cei care sunt cinstiţi şi fac politică, în mod sigur nu sunt inteligenţi;
- cei care fac politică şi sunt inteligenţi categoric nu sunt cinstiţi.